Vi er normeret til en daglig leder og 9 uddannede pædagoger, der alle har en bred erfaring med såvel normale børns udvikling som med behandlingskrævende børns udvikling.

Normeringen til vikar er lagt ind i den faste normering, så vi undgår løst tilknyttede vikarer. Desuden har vi en praktisk medarbejder 25 t/uge og en kontorhjælp 160 t/år.
Vi budgetterer med supervision 1½ time/måned/barn.
 

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |