Det er i de små tegn – i detaljen - vi forstår barnet. Vi tager detaljerne alvorligt og tillægger dem den fulde og konsekvente betydning.
Det er i betydningen af detaljerne, at grundlaget for barnets følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling tager sit afsæt.
 
 • Det er i detaljen, at barnet viser sin fejludvikling i form af uafstemte følelsestilstande, i utilpasset adfærd eller i det individuelle forsvar, der blokerer for oplevelse og udvikling af egne behov og følelser.
   
 • Det er i detaljen - i den konkrete og genkendelige situation - vi kan møde barnet i en fælles forståelse og tolkning af dets problem. Det er her vi tydeliggør, at barnets fejludvikling, dets egen-forståelse og indre virkelighed, afviger fra den virkelighed, som skal sikre barnets sunde udvikling.
   
 • Det er i detaljen, at vi sammen med barnet forstår betydningen af dets problem. Når vi er enige med barnet om betydningen, er enigheden om en god løsning af problemet oplagt og en realistisk mulighed og udvikling for barnet.
   
 • Det er i detaljen vi sikrer, at barnets egen oplevelse og selvforståelse bliver tydeliggjort, at barnets problem ikke findes i barnet selv som en personlig brist, men kan forstås og løses i kontakten til omgivelserne. At skyld og selvbestaltet ansvar for egne handlinger og tænkning kan fratages barnet. At barnet i stedet gives tilladelser til opfyldelsen af egne behov og ønsker.
   
 • Det er i detaljen vi giver barnets den nødvendige beskyttelse, når vi kan opdage og imødegå barnets problem, inden det udvikler sig til en åbenlys – og måske forudsigelig – konflikt.

Enhver kontakt med barnet rummer således en fornyet mulighed for at styrke barnet i udviklingen af egen identitet, i tro på egne evner og muligheder. 

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |