• Barnet berøres i de tidlige fejludviklinger. Med fejludvikling forstår vi behov og følelser der hos barnet ikke er blevet forløst i barnets tidlige udvikling og oprindelige relation.
  • Barnet tilbydes fornyet omsorg og glæde ved egen udvikling. Ofte i en regressiv relation - om muligt gennem barnets egne forældre og desuden suppleret af de voksne på Harebakken.
  • Barnet tilbydes en fornyet, sund udvikling, hvor børnene støttes og styrkes til et normalt børneliv.

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |