• I samspillet mellem mennesker udvikles barnets selvforståelse, selvværd og selvtillid.
  • Bevidste om relationens betydning i nærvær, troværdighed og tydelighed. At ville barnet, også når den voksne udtrættes og oplever afmagt over for barnet.
  • Åbne for tilknytning i den professionelle relation, hvor den voksne optræder autentisk, med empati og omsorg i det personlige, men adskiller det private: At føle med, ikke føle for.
  • Bevidste om, hvor følelser og behov opstår og på hvilken bane de udspilles, i overføring og modoverføring.
  • Det er et krav på Harebakken, at den voksne kan udvikle sig. Børnene udvikler sig kun gennem den voksnes viden, indsigt og forståelse omkring såvel barnets liv og udvikling, som omkring den voksnes egne personlige udviklingsprocesser. Barnets tilknytningsforstyrrelse betyder, at det ikke selv kan befordre sin egen udvikling.

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |