• Lære barnet at tænke og handle, og herigennem reflektere over sin egen følelsesmæssige udvikling.
  • Opløse uforløste følelser til forståelige følelser gennem spejling og dialog. Gøre barnet bevidst om egne problemer, såvel som egne ressourcer og styrker.
  • Samle barnet i en god jeg-oplevelse: Hvad gør du, hvad føler du, hvad tænker du? Barnet bliver tydeligt for sig selv, i nuet - men også i sin egen historie og fremtid.
  • Barnet forstår og genkender sig selv, og kan på egne betingelser og med egne forudsætninger indgå i relationen og et meningsfuldt fælleskab.

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |