Harebakkens behandlingstilbud har et eksistentielt formål, hvor det er selve barnets indre kerne og personlighed, der gennem års anbringelse søges defineret og udviklet.
 
I behandlingen af barnet søger vi at afklare barnets følelsesmæssige kaos som forudsætning for egentlig udvikling og vækst. 
Vi tager udgangspunkt i to rammer, der i dagligdagen udgør et integreret hele:
 
  • I barnets ydre ramme fastlægger vi en synlig, konkret og styrende struktur. De manglende indre strukturer i barnet, nødvendiggør en ydre struktur i form af faste rammer, rutiner og regler. Den ydre ramme har karakter af en tryg, genkendelig base og et følelsesneutralt rum for barnet.
     
  • I barnets indre ramme er vores forståelse af barnets udvikling psykodynamisk og baseret på relationen mellem den voksne og barnet.

Dette udgør vores grundlæggende holdning og metode over for barnets problemer og udviklingspotentialer.
En vekselvirkning mellem de to rammer foregår såvel i det daglige, som over et længere behandlings- og udviklingsforløb, hvor normer og værdier forankres i barnet.

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |