Forældres og familiers samvær med barnet sker i samarbejde med forvaltningen, under hensyntagen til barnets behandlingsbehov. Som en del heraf sikres barnets oplevelse af et tilhørsforhold, hvor forældre og familie fortsat er en del af barnets liv under anbringelsen på Harebakken.

For børn i Harebakkens målgruppe vil samværet ofte til en start være af kortere tidsrum, og med en voksen på Harebakken som deltager og støtte.
Vores støtte har til formål at sikre opmærksomhed, forståelse og kommunikation mellem barn og forældre.
Det begrænsede tidsrum skal sikre det nødvendige indhold i samværet, hvor tiden fyldes ud med en meningsfyldt kontakt.
Indhold og forløb af samværet skal opleves trygt og forudsigeligt, det aftales i dialog med såvel barnet som forældrene.
Der tages hensyn til ønsker, behov og mulige ressourcer. 

Det er vores erfaring, at det kan være en lettelse for forældre at få tilladelse til i en periode at fokusere på egne behov og eget liv.
 
Når forældrekontakten fungerer, vil vi begynde at inddrage den øvrige familie og evt. andet netværk. Dette vil foregå ud fra barnets behov og ressourcer. 

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |