På Harebakken er forældrenes betydning et vigtigt omdrejningspunkt. Vi betragter forældres betydning for barnet som noget fundamentalt, der ikke kan opløses.

Forældring af børn i Harebakkens målgruppe er en behandlingsmæssig opgave, der rækker ud over, hvad der kan magtes i den almindelige forældring.
Børnene har vanskeligheder der kræver, at den behandlingsmæssige forældring i en årrække vil ligge over den almindelige, men fortsat også nødvendige forældring.

Så længe forældrenes betydning ikke defineres og præciseres over for barnet, kan det heller ikke se og forstå sig selv.
Så længe forældrene ikke har forudsætningerne for at formidle nærhed og omsorg for barnet, vil barnet efterlades med ansvaret for sig selv, og dermed også for forældrene.

Det er vores erfaring, at det gennem barnets behandling og udvikling, bliver lettere for forældrene at genetablere den brudte forældring.

Det er Harebakkens mål for forældresamarbejdet, at forældrene opnår en viden og forståelse for deres barn, der styrker den almindelige forældring, om muligt også ind i barnets voksenliv. 
  

Selv om barnet ikke ser forældrene dagligt, vil vi tale med barnet om dets forældre:
Hvad tror du din mor vil sige til, at du er blevet bedre til at…? ”.

Vi må vi huske at spørge din far om hvad der skete, dengang da… ”.

Vi ved du tænker på din mor nu og du bliver bekymret over hvem der passer på hende. Der er andre voksne der vil hjælpe hende. Voksne skal ikke hjælpes af deres barn, de skal hjælpes af andre voksne ”.

Når din mor ikke kommer på besøg i dag ved vi, at du er bange for, at hun er syg eller der er sket noget alvorligt. Hvis noget var sket, ville vi have fået det at vide”.

”Det har været for svært for din far at komme i dag, de voksne på Harebakken vil ringe til ham og høre hvordan han har det. Han har lov til at have det svært. Det har ikke noget med dig at gøre ”.

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |