I vores beslutning om ikke at udgøre kernefamiliemæssige rammer på Harebakken, ligger en afgørende respekt for det indskrevne barn og dets familie.
Barnets forældre og familie har været, er og vil altid være de vigtigste personer i barnets liv.

Selvom barnets tidlige relation til forældrene vil være præget af en utilstrækkelig forældring, er det trods alt denne oprindelige relation og tilknytning, der vil være den stærkeste for barnet i dets helt eksistentielle tilhørsforhold til egen oprindelse og slægt.
Det er et individuelt livsvilkår, der danner udgangspunkt for barnets fremtidige udvikling.

Vi opfordrer forældrene til et samarbejde, hvor vi i fælleskab kan sikre barnets særlige behov i den hensigt, at barnet kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som jævnaldrende børn.

Vi ønsker at møde forældrene i deres følelser og omsorg for barnet.
At støtte dem i en udvikling af forældrerelationen, der om muligt med tiden kan genetablere den tidligere brudte forældring.

Vi sikrer os, at forældrene bliver informeret om deres barns hverdag og så vidt muligt er med i de beslutninger, der har betydning for barnet.

Vi er opmærksomme på ikke at udkonkurrere forældrene i deres forældrerolle.
Vi træder ikke i forældres sted, men sikrer tværtimod, at relationen styrkes mellem barn og forældre.

Vi får en ny mulighed for at behandle deres barn, fordi vi ikke er barnets forældre. Barnet er anderledes knyttet til os end til forældrene.
Vi kan ikke udvikle barnet imod eller uden om dets oprindelige tilknytning til forældre og familie.

Vi opfatter vi vores egen funktion som oversættere, dvs. vi tolker og formidler de følelser, behov, ønsker, tanker og problemer som ikke tidligere er blevet formidlet tydeligt og åbent mellem barn og forældre.
Vi påtager os ansvaret for den fortsatte forældring i tæt samarbejde og dialog med barnets forældre.

Vi er voksne behandlere, som passer godt på barnet så længe det bor på Harebakken.
Det kan være udtryk for forældrenes omsorg for barnet, at de giver barnet lov til at bo på Harebakken, så længe de ikke selv tilstrækkeligt kan forældre barnet.
 

Spørgsmål til forældre ved visitation


Omkring barnet:

Hvad tænker du er dit barns problem? Er det afstemt med evt. udtalelser og test?
Hvad tænker du er grunden til problemet?
Hvad tænker du skal til for at dit barn får løst sit problem?
Evt. tidligere foranstaltninger – hvad skete - hvorfor sidder vi her?

 
Omkring forældre:

Hvordan har det været at være forælder for dit barn?
Hvad er gået godt i relationen (og hvorfor) hvad er gået mindre godt i relationen (og hvorfor).
Hvordan vil du gerne være den bedste forælder for dit barn?
Hvilke værdier er vigtige for dig og hvad skal til for at videregive dem til dit barn?
Hvad har været det sværeste for dig? (og hvorfor?) Hvad skal til for at gøre det lettere for dig.
 
Hvordan fungerer dit liv for dig (netværk, familie, arbejde, uddannelse, livskvalitet)
Er der noget du gerne vil arbejde på i dit eget liv, og hvad skal til?
Hvilken betydning vil det få for dit barn?

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |