Det er af afgørende betydning for os at det daglige liv på Harebakken er roligt og overskueligt for børnene.
Vi bestræber os på at skabe en rar stemning, et trygt rum for børnene, hvor der gælder samme adfærdsmæssige regler her som i en almindelig familie.
Ud fra børnenes problemstillinger, har vi i dagligdagen en tydelig og genkendelig struktur - både i den konkrete planlægning og i forhold til den sociale kontakt -  mellem barnet og den voksne, såvel som børnene imellem.
 
For at sikre og beskytte det enkelte barn, er det som udgangspunkt altid de voksne der bestemmer.
De voksnes beslutninger tages ud fra barnets egne forudsætninger: Hvad der er bedst for barnet, hvilke forudsætninger skal der til for at barnet kan få et ønske opfyldt og hvornår er barnet klar til at tage ansvar for egne, overskuelige beslutninger. 
Børnene ved således, at de altid vil blive hørt og forstået.
De ved, at de i trygge rammer kan øve sig på at få den nødvendige indflydelse på eget liv, alt efter alder og modenhed.   
 
Der er som udgangspunkt altid mindst to voksne på Harebakken ad gangen. Heraf overnatter den ene voksne som sovende nattevagt.
De voksne kommer på Harebakken på faste dage, så de kender den daglige rutine og dagens program: De ved, hvilke forældre der kommer til samvær og har den stabile kontakt hertil, hvilke fritidsaktiviteter skal følges og hvem der deltager i de daglige opgaver.
 
Børnene er tilsvarende klar over, hvilke voksne der kommer hvornår og hvad den enkelte voksne kan betyde for dem, - f.eks. er det den samme voksne, der har kontakten til og deltager i spejderaktiviteter - hvilke voksne er til cykling og hvem er gode til madlavning, tøjindkøb og andre aktiviteter.
Det giver forudsigelighed og kontinuitet for alle: Der kan planlægges over længere tid; begivenheder og problemer/konflikter kan følges op og bringes til en god løsning.
 
Forskellige tilbagevendende forløb og rutiner bindes meningsfuldt sammen for både børn og voksne.
Det giver børnene en klar sammenhæng og tryghed i hverdagen, børnene vil gerne være sammen med de voksne, og der opstår et fællesskab, hvor alle kan hygge sig i hinandens selskab.
For at sikre, at der er nærhed i relationerne mellem børn og voksne i dagligdagen, planlægger de voksne dagen således, at børnene altid ved, hvilken voksen, der bestemmer, kan give svar, er til at lave aftaler med og evt. følger dem til aktiviteter.
 
Vi har valgt at lægge vægt på styrkelsen af børnenes relation til alle voksne på Harebakken; børnene har således ikke en primærpædagog.
I stedet har vi ankervoksne, der har det overordnede overblik over det enkelte barns sag, aftaler og kontakt til forældre og familie.
Det stiller krav til de voksne om, at der ikke må være ligegyldighed omkring børnene. Helt ned i detaljen er det vigtigt, hvad der foregår på Harebakken, måden det foregår på og hvordan her ser ud.   
Det er vigtigt fordi børnene er vigtige og med tiden får ejerskab til eget liv på Harebakken.  

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |