Da vi stiftede behandlingsstedet i 1992, var det med plejefamiliebaggrund.
Vi blev dengang godkendt til 3 børn og tilbuddet lød på døgnbehandling i familiemæssige rammer.
Det blev dog snart tydeligt, at børn i Harebakkens målgruppe har et langt større og mere omfattende behandlingsbehov, end en families rammer og relationer kan befordre.
 
I begyndelsen troede vi, at vi via vores familie-kultur kunne skabe et behandlingstilbud i familiemæssige rammer.
En afgørende erfaring blev, at det kunne vi ikke - reelt skete der dette, at vores egen familie i stedet blev institutionslignende.
Den nødvendige struktur og forudsigelighed omkring de indskrevne børn, blev samtidigt også rammen omkring vores familieliv.
 
Alvoren i børnenes udviklingsmæssige problemstillinger kræver, at behandlingen ligger over de værdier og normer, der gælder i en almindelig familie-kultur. Det er børn med omfattende tilknytningsforstyrrelser, som har vanskeligt ved at tåle de tætte følelsesmæssige relationer, som en almindelig familie udgør.
Det er blevet vores mangeårige erfaring, at netop den individuelt relaterede behandling og den følelsesmæssige udvikling hos det enkelte barn betyder, at barnet gennem års anbringelse også kan tilegne sig og integrere almindelige familiemæssige normer og værdier.
 
I de følgende år udviklede vi derfor stedet til et professionelt behandlingsmiljø, men stadig holdt i et trygt og forudsigeligt fællesskab, hvor de familiemæssige værdier og normer er styrende.
Dette betød at vi derved også fik fokus på forældrenes afgørende betydning og udviklingen af den nødvendige forældrerelation.
 
Udviklingen har bl.a. betydet:
 
  • At vi har udvidet antallet af indskrevne børn for at få en dynamisk børnekultur
     
  • At vi har øget antallet af medarbejdere af hensyn til børnegruppen og for at sikre den nødvendige kvalitet i det enkelte barns udvikling og trivsel
     
  • At vi i dag har et yderst velkvalificeret pædagogisk personale med bred erfaring inden for arbejdet med normale børns udvikling, såvel som med behandlingskrævende børns udvikling (døgninstitutionserfaring)


Børnenes historie

Harebakken er således blevet en form for barndomshjem for børnene.
Det betyder, at Harebakken i dag har 2 generationer af børn, der i hver generation er vokset op sammen.


Den første generation er i dag velfungerende voksne.
De boede på Harebakken igennem 9 og 11 år og har stadig kontakt til såvel børn som voksne på Harebakken, traditionelt til den årlige julefest og påskefrokost.


Den anden generation er den nuværende børnegruppe, der har boet her imellem 7 og 10 år.
Der er tale om en velintegreret børnegruppe der i høj grad er kulturbærende i hverdagen på Harebakken.

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |