HAREBAKKENS MÅLGRUPPE er børn med tidlige tilknytningsforstyrrelser.
Desuden med afledte problemstillinger som ADHD, autisme, præpsykotiske tilstande.
Det er børn med et længerevarende anbringelsesbehov.
 
Harebakken er godkendt til børn i alderen 3-18 år, med anbringelsesalderen 3-12 år.
 
Vi indskriver ikke børn med massive psykiatriske diagnoser (f.eks. autisme eller aktiv psykose).
 
HAREBAKKENS MÅLGRUPPE er børn, der kan profitere af vores behandlingstilbud og de behandlingsmæssige tilgang vi benytter i udviklingen af barnet.
 
Det er Harebakkens mangeårige erfaring og overbevisning, at normalitet ikke har en afsmittende effekt på børn i Harebakkens målgruppe. De kan ikke af sig selv integrere normal adfærd og tænkning, og risikerer at bruge deres udviklingsenergi på en skintilpasning, der ikke er holdbar i et livslangt perspektiv. 
Det er derfor afgørende for en anbringelse på Harebakken, at barnet sikres tryghed, målrettet udvikling og trivsel. Herunder at de tilbydes den mest optimale beskyttelse og omsorg, hvor de også behandlingsmæssigt bliver berørt i deres oprindelige fejludvikling. Kun herved samles barnet i en sund jeg-oplevelse og identitet.
 
HAREBAKKENS MÅLGRUPPE er børn, der ofte har haft flere anbringelser og foranstaltninger bag sig. Enten som en uhensigtsmæssig lang anbringelse på døgninstitution eller i familiepleje/opholdssted, der ikke er lykkedes med at tilgodese barnets behov for udvikling og trivsel.
Harebakken modtager desuden børn, der kommer fra eget hjem.
 
Harebakkens behandlingstilbud har et eksistentielt formål, hvor det er selve barnets indre kerne og personlighed, der gennem års anbringelse søges defineret og udviklet.
 
Harebakkens børn er – i større eller mindre grad - præget af følelsesmæssigt kaos og mangler derfor kendskab til og forståelse af egne og andres følelser.
For disse børn hænger følelser, tænkning og handling ikke sammen. Deres handlinger er ofte styret af angst og impuls, mens tænkningen udebliver eller fremstår uden den logiske sammenhæng mellem årsag og virkning.

De har ikke oplevet og har derfor heller ikke fået erfaring med, at processen mellem stimuli, aktion og den dertil hørende behovsopfyldelse, kan have et forudsigeligt forløb, hvor de har retten til at opleve sig forstået og tilfredse.

Børnene bliver derfor opmærksomhedskrævende, manipulerende og konfliktskabende i deres forsøg på at få følelsesmæssigt afløb eller kontakt.
De har i relationer med voksne svært ved at modtage følelser, uden at glide af på kontakten, føle sig truet eller angrebet.
Deres selvfølelse er lav; jeg-oplevelsen er følgeligt diffus og de mangler derfor personlig identitet, set i et udviklingspsykologisk perspektiv.

Som hovedregel er børnene dårlige til at danne egne erfaringer og har ringe tillid til og forestilling om deres egen udvikling.
Den manglende identitetsfølelse opleves som regel som en tomhed hos børnene.
Blandt børnene ses ofte trivselsproblemer som fysiske vækst- og spiseforstyrrelser. De opleves desuden ofte psykosetruede, destruktive og stærkt angstprægede.

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |